O nama

Imate pravo na vaše pravo

Advokatska kancelarija Aleksandar Jovčić pruža usluge u oblastima građanskog prava, naknade štete, krivičnog prava, privredno, obligaciono, stvarno, radno, porodično, imovinsko, kazneno, autorsko pravo i u svim drugim oblastima prava uključujući i konsultantske usluge iz navedenih oblasti.

Nepravda bilo gde je pretnja pravdi svugde…Šta god utiče na jednog direktno, utiče na sve indirektno. Martin Luter King

U dosadašnjoj praksi, najbolje reference našeg rada su naše iskustvo i rezultati, kao i zadovoljni klijenti.

Naše usluge

Oblasti rada

Građansko pravo

Reguliše imovinske i neimovinske odnose povodom stvari, činidbi, ljudskih radnji i tvorevina uma.

Naknade šteta

Naknada je zapravo smisao sankcije za prouzrokovanu štetu (šteta je zlo koje treba popraviti naknadom).

Krivičo pravo

Sastoji se u oduzimanju ili ograničavanju prava priznatih na osnovu opštih ustavnih i drugih pravnih normi.

Privredno pravo

Utvrđuje osnove nastanka organizacija koja se bave trgovinom, kao i ponašanje subjekata u trgovačkim poslovima.

Obligaciono pravo

Posvećeno je regulisanju ekvivalentne razmene, ali ono regulišu i prenos određene vrednosti bez ikakve naknade (npr. poklon).

Porodično pravo

Brak i odnosi u braku, odnosi u vanbračnoj zajednici, odnosi deteta i roditelja, usvojenje, hraniteljstvo, starateljstvo...

Imovinsko pravo

Stvarno pravo je apsolutno pravo, što znači da niko nema pravo da ometa vlasnika u korišćenju prava svojine.

Radno pravo

Pravne norme kojima se uređuje nastanak, sadržina i prestanak radnog odnosa kao i pravni položaj subjekata radnog prava.

Autorsko pravo

Pravo stvaraocima književnih, naučnih i umetničkih dela, na korišćenje ili odobravanja drugima korišćenja svog dela.

Naš tim

Diplomirani advokat

Jovčić Aleksandar

Advokat

Advokat pripravnik

Milovcević Marina

Advokatski pripravnik

Naši klijenti

Lista naših klijenata uključuje brojne domaće i strane kompanije, mnoge ustanove i organizacije i veliki broj pojedinaca – fizičkih lica. Težimo da izađemo u susret vašim potrebama u svakom pogledu.

Recenzije klijenata | Advokatska kancelarija, Aleksandar Jovčić

Pročitajte šta su naši klijenti rekli o nama

Imate pitanje?

Budite slobodni i postavite pitanje popunom kontakt forme

Kontakt

Advokatska kancelarija Jovčić Vam stoji na raspolaganju za svako Vaše pitanje

Molimo Vas popunite kontakt formu

Naša adresa

Kralja Petra Prvog 11,
Beograd, 11130,
Srbija

  • aleksandar.jovcic@hotmail.com

  • aleksandar@jovciclaw.com

  • marina@jovciclaw.com

  • +381 11/4075036

  • +381 60/3414961